is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte inleidinge voor den oorlog ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

Alle deeze Boeken en Kaarten [ een enkeld uitgezonderd, ] zyn gedrukt en te bekoomen by Gerhard Hulst van Keulen en J Allart te Amfterdam.

Ik zal my dus by 't hier opgegeevene alleen bepaalen, daar den my altoos waardigen Capicein Vaillant, [onder wiens direfte orders ik de eer gehad heb, vyf jaaren te dienen] in zyne werking met V Schip, zich de moeite gegeeven heeft, eene opgaave te doen, van de befte of.gefchikfte werken ter verkryging der verdere kennisfe, die in dit werkje, als verefschte wetenfchappen, voor een ZeeOfficier opgegeeven, en in de 7de Paragraaf aangeftipt zyn. Terwyl ik verfchooning verzoek voor de fouten die in deeze Analy/ïs mogten begaan zyn,