is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Jozef voor kinderen [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jozef. 91

kon. Ik wil hem net zo liefhebben, als Krisje

en Kaatje en Heintje.

M r. Wel, dat is mij recht aangenaam , en , als Jozef nog leefde, zou hij daar ook blij om weezen; want hij hield magtig veel van kinderen, zo als gij wêi eens hooren zult.

Maar, nu.wordt het tijd, dat ik weêr voort gaa in mijn verhaal: dat zou, zo doende, niet vorderen. — Wij hebben, gister avond, de elf broeders van Jozef verlaaten op hunne reis uit Aegypte naar Kanaan. Nu moeten wij zien hee zij daar zullen aankomen, met alle de gefcheuken van bunnen weergevonden broeder, cn met de blijde tijding voor Vader, dat zijn Jozef nog leeft.

De goede oude man was denkelijk in__ zijne tent, toen de zoon's bij hem kwamen. Hij was ongemeen verheugd, hen allen gezond weêr te zien. Vooral was hij blijde over de terugkomst van Benjamin en Simeon. Naauwlijks hadden de broeders den vroomen jakob omhelsd, of zij riepen hem vrolijk toe: „ Vader! onze Jo„'zé/'1 leeft nog! Hij zelve is de Regent van „ -Aegypte /" Tot hunne groote verwondering hoorde 'Jakob dit onverwagt bericht zonder groote blij dfchap, en zonder daarop veel te antwoorden.

Kaatje. Heden, hoe kwam dat, Mees* ter! had Vader zijn' Jozef dm niet meerhef?

Mr. ja, wel degelijk! maar, de boodfehap trof hem niet ffxrk, omdat hij 'er niets van kon gelooven. Hij dacht: „ mijn Jozef is, immers, U al meer dan twintig jaaren dood geweest. Ik „ zelf zag zijn bebloeden rok. Hoe zou hij nu ,, weêr ieeven? Hoe zou hij die ilrenge Heer „ van Aegypte kunnen weezen, die mijne zoons „ zo verlegen- maakte. Neen! zij hebben zich G 4 n vast