Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A £ R Z E Rfe; »<J7

Die door de lugt is opgeblaazen.

Maar hoort nu, wat weer and're baazen,

De heeren Kijkers van de Pis,

Ons leeren dat de Waereld is!

Zij zeggen, dat wij Schepfels, menfchen,

De Waereld zijn; en dat de penfen

Der Mannen, maar meest die van 't Wijf,

De Waereld hebben in hun lijf;

En dat zij, in haar fchoone leeden,

Het PuntJum Mundi gantsch bekleeden,

Zoo als, naar hun geleerd befluit,

't Woord Mkrocosmus klaar beduid:

Dat is te zeggen, met minutie,

Een kleine waereld-konftiftutie,

Waar van het end en het begin,

Het punclum fixum, is de Min;

Zoo als ons klaarlijk komt te ontvouwen

De ftudie van beluste Vrouwen.

Befchouwt men weêr, van d'and'ren kant,

Wat and'fe Wijzen van ons Land,

Ik

Sluiten