is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten voor het oude tooneelgenootschap Veniam pro laude.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itfS ERNSTIGE e BOERTIGE

Een Jonkie, cn een verliefde ftern, Geeft aan den forfchen Manstoon kiem,

Ja wekt, dcqr fchreijgn, zielsvervoering: Wanneer een Vrouw lieftalig fpreckr, Het zij ze yleijend ftreelt, of wreekt,

Wektze, qp 't tooneel, een ftille ontroering.

K\ t ,A*

Pan, fchoon het dus der kunste na§{ De wellust wordt hier niet vergast;

De Schoonheid is door Deugd hier heilig; En, vliegt 'er bij geval een lonk, Uit kunstrijke oogen, eens van honk,

Wie is yoor zulk vermoagen veilig?

Klinkt hier een forfche Mannentcan, Dan fpant de kunst, op 't feest, de kroon3

Bij d'opfjag van der helden blikken, Het zij Achilles gramme jnqgd, Of Pijrrhus angftig wroegen woed',

Of Nero 's bloeddorst elk doe fchrikken,.