is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten voor het oude tooneelgenootschap Veniam pro laude.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17© ERNSTIGE £N BOERTIGE

Dan, zou ik hier uw keurmuzijk, Dat ziel en zinnen, tegelijk,

Door Englen toonen weet te treffen, Vergeeten? neen; dat zoet geluk, Op Cimbel, Vedel, Bas en Fluit,

Kan onzen geest ten Hemel hefilnj

De roemrijke Orpheus onzer tijd Heeft hier zijn kunst ons toegewijd,

Om ze op accoord Muziik te paaren: Terwijj het fpruitje van zijne echt Haar zangkunst aan de toonen hegt, Die rollen van hcur Vaders fnaaren,

Pe Schilderkunst maalt in 't verfchiet, Waar plet en maahtok mjjpe biedt,

De hofgefligten, aan de wanderj VanU;v toonesl, dat, grootsch en weitsch, Een Hofzaal, of een Paradijs

Vertoont van kunstige waanden.

r ,

J-i