is toegevoegd aan uw favorieten.

Taelkundige mengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGEN. 845

%n Jefus after roepende met een ftemme mekele (x) afleide den Geest. Dit nu genoeg van 't M. G. zijnde, laat ons tot ons N. D. overgaan. Uit honderde voorbeelden zullen eenige ons voldoen. Dus vind ik bij maerlant ( y );

Daer volghet enen v/cghe groene

Nog bij den zeiven (z);

Mer hi hadde zorghe groot.

Roman van Limburg (a) ;

Van limborch die hertoge rike

Dan

(x) Ik heb geen zwarigheid gemaakt om hier 't M. (J. raziiitai/ d&t. groot, magnus; betekent, ook door mckel te vertalen , alz.> dat dit woord in zeer oude duitfehe fchriften zomtijtts ook voorkomt; en 't dus bij ons oulinks ook in gebruik is geweest. Het behoort onder die woorden, die bij kiliaan niet te vinden zijn. De teuthonista heeft mychel. Groit, magnus. Bij eene andere gelegenheid zal ik bieder over dit woord fpreken , en de bewijzen uit onze oude Neèrduitiche Schrijvers bijbrengen.

(y) Van den drie Gaerden MS. vs. 78.

(2) Rijmbijbt MS. f. 83. a

(0) F. 119. b. MS. aangehaald door deszelfs bezitter, den Weled. Geftr. Here Mr Z. H AleWijn, in zijne geleerde Aanmerking, over eeni-

Q 5 £e