Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LONDON, ^

weest cordaat, cordaat! Vrijheid of de dood 5 roepen de oogen: ik wou een ampt, een officie 3 een'' post hebben; pluk mijn! pluk mijn!

Maar, a propos, dat woordjen cordaat, daar heb ik al lang reis over willen fpreeken, en 't is me altijd door 't hoofd gegaan, daar we nu evenwel zo zoet hier famen bij de warmt» des koolenhaarts en de vleeschpotten van Egypten zitten; moet ik 'er nu eens van ophaalen»

Wat dunken de vrienden toch wel dat dit woord in onze Hollandfche taal betekenen zoude; immers ge ziet wel het is gelijk de Duivenmelkers zeggen, een vreempjen. Zij, die dus als dol en disperaat tegen het gebruiken vaa bastaart-woorden raazen, zouden dus wel eens kunnen vorderen , dat men het in zijne gefchriften, aanfpraaken enz. aan den Volke gerichty ook in het Hollandsen bezigde. Wel kom aan, laat ons eens zien, zou daar kans tce zijn, laaten we eens deszelfs etymologie of oirfprong naargaan.

Het woord cor weet ieder, die flegts eene Latijnfche Rudimenta bezit, dat hart, het hart van eenig dier beteekent; wel nu, dat fchijnt

dus

Sluiten