Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LONDON. i4I

meer noodig hebben, zullen we welligt lugtiger en zorgeloozer daar heenen zweevcn. — Maar onder al de lastige dienstboden en die veele oppasfing en viering vorderen, is de maag wel de kvvastigfte van allen. De maag doet', wanneer ze verkeerd geregeerd wordt, zo veel kwaad aan den phyfieken mensch als de tong zoo zij niet behoedzaam beftuurd wordt, aan den moreelcn. — De maag is baatzugtig, ligtgeraakt en onbeftendig. Immers dan wil zij dus, dan wil zij zo, en als men haar niet met dwang in toom van maatigheid houdt, is het geheele lighaam de dupe van de wederwilligheid van deze rustelooze Keukenmeid. Dan eens wil zij veele en voedzaame fpijs ter bereiding hebben, en als men haar dan heur zin, wat meer dan regt toe, geeft, dan ontbreekt het haar weêr aan vermogens om dezelve goed te bereiden, en daar ligt dan het geheele menfchelijke lighaam in wanorde, en wel inzonderheid het hoofd; immers daar klimmen al de overtollige dampen heenen, en roeren het 'er zodanig, dat men nacht noch dag rust noch duur heeft; de maag is in het menfchelijk lighaam

Sluiten