is toegevoegd aan je favorieten.

London, in een' boertigen stijl beschreeven [...] opgedraagen aan, de maatschappy der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i64 LONDON.

Koninglijke Throon te ftaan; thands vindt men 'er, te rechter zijde, de Cancelarij en ter linker de Kings Bench, dat is eigentlijk de Rechtbank des Konings. — Die vaandels, keteltrommen, ftandaarten, enz. die daar rondom den wand hangen, zijn meest altemaal door Marlborough op de Franfchen veroverd. — Nu wil men wel zeggen, dat dat Volk expres hier heen zou komen, om ons van dat goed, dat van hen hier is, te ontlasten., wijl ze te welleevend zijn om ons langer, zonder Pakhuis-huur te betalen, met hunne rommelerij te belasten. —

Wagt heeren, laat ik nu eerst dien oppasfer een fixpence geeven, want dat ftaat 'er toe, om deze zaal te zien. — Zo, nu kunnen wij verder naar boven gaan, om de kamers van het Hooger- en Laagerhuis te bezichtigen, doch dat kost weêr zes pences apart. — Dien trap maar op als het u gelieft. Is al het gezelfchap al boven? — Ziet, deze groote kamer is hetvFIof der Requesten, dit dient thands alleen voor een Antichambre, om de lieden optewagten die in 't hooger of laagerhuis iets te verrichten hebben; en deze kamer daar naast, heet men de

Ge-