is toegevoegd aan je favorieten.

London, in een' boertigen stijl beschreeven [...] opgedraagen aan, de maatschappy der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156 L O N D O N'.

jen en een voorneusjen genoemd kunnen worden. Het Hoogerhuis is eigentlijk het voorneusjen en het Laagerhuis het fchonkjcn, althands 't is alles behalven egalitè tusfchen die twee kamers. — Zie voords nu deze groote zaal is eigentlijk de zaal waar het Parlament vergadert. — O! als de Heeren hier eens waren als dat gebeurt, dan zoudt ge u verwon* deren over de ftatie. — Ziet,ge daar, ten einde der zaal, dat traliewerk wel, daar agter mogen de leden van het Laagerhuis met hun Spreeker komen , als de Koning, in het Parlament zittende, hen over iets te onderhouden heeft. Alle de Parlamentsleden zitten dan, twee aan twee, niet op ftoelen, maar op wolbaaien, dat wel zeeker wat ongemakkelijk valt en juist geen hecle fraaije vertooning maakt, maar het is om niet te vergecten dat de wolhandel Engeland groot .gemaakt heeft; daar aan de rechter, hand van den Throon, zit de Deurwaarder of Parlaments bode, met een' zwarten ftok of ftaf in de hand, aan dc rechter zijde, langs deze muur, zitten de Hertogen en Graven des Rijks , daar tegen over de Bisfchoppen al te maal met drip-

kan-