is toegevoegd aan je favorieten.

London, in een' boertigen stijl beschreeven [...] opgedraagen aan, de maatschappy der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LONDON. ie>

kante kleine hoedjens op, dat ftaat heel aartig. In 't midden van. de zaal zijn al de Barons, voor hen zijn dc twee Secretarisfcn en nevens hen de twaalf Rechters geplaatst. Deze zitten dus regt tegen over den Throon en kijken den Koning de woorden uit zijn' mond, die 'er altemet, al na dat de Koningen vlug ter taal, of belemmerd zijn, of, na dat de vergadering vreedzaam of onftuimig is, zeer wel en duidelijk of vrij ftotterig en gebrekkig uitkomen. De Throon is door een pragtig gehemelte gedekt en nevens denzelven ftaan twee heele mooije ftoelen. . Een voor den Prins van Walles en de andere voor den Hertog van'Tori, aan de Rechter zij, zitten, als twee-verfchoovelingen, op oen heel aparte bank bij malkaêr, de beide Aarts* bisfehoppen van Canterbury 'en Tori, preciesof ze niet meê doen mogen; daar achter is een lange bank, waar op de zeven Regenten, zitten, die, als de Koning eens kinderloos overleed , het rijk zouden moeten beftuuren; doch die" zeven wijzen van Engeland kunnen maar niet aan den flag komen, wijl de Koning een bijzondere liefhebberij heeft, in het formeeren van L 4 Erf-