is toegevoegd aan uw favorieten.

Het doodshoofd, of De vogelkooijen, ridder-tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R1DDER-T00NEELSPBL, $$ ZESDE TOONEEL.

pe voorigen, ammon.

meno» (firekt zijn handen naar hem uit; doch zinkt onmagtig terug»)

ammon.

Hier ben ik.

klop en ambrosius. (houden hem.)

ammon.

Helpl help! Wat deert den ouden? werft hij? — is hij dood? Is hij het dien ik met gevaar mijns ie. vens redden moest? kom ik te fpade? Ach, ik kon niereerder. Vermag ook het bereidvaardigfte hart iets 1 bij gebonden handen ?

ambrosius,

Bekomt hij ?

klop.

Zijn hart flaat nog fterk genoeg.

ammon.

Grijsaart, met uw eerwaardig gelaat, zo uwszie-1 t nog in 't lighaam huisvest, zo gij mij nog hooren kunt; ik ben onfchuldig dat ik zo fpade kwam om u te redden. Scheid niet met een zucht over mij uit de waereld kom weder tot uw zeiven, en zeg waar ik helpen kan. — Goede grijsaart! ontwaak! op dat ik mijne eerste, ^erdienftelijke daad verlichte. Goede eerwaardige gtijtaart.

F 3 Kt o».