Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 23

T itt' K Calculative bereekening van het henodtgJe Litt. K. U» . zoo aan Contanten als Koop-

N0' U 3' Znfchappen tot den inkoop van vier

LdingenThee, en verdere Retouren in China; drie Schepen namelyk 15° voet, en één van 140 voet.

Hetinkoops bedragen der «™ ™»f£\^Z'

de Faftuur beloopen een lom van . 1 "'/3Qf9S°; , a 72 St. de Th. is . • /i8°7Q9°: ^ of voor ieder Schip , .^903545j^

n™ daar door de concurrentie van zoo yeele KrSSrs op China , als in de laatfte Jaaren heeft tlaa s ïehad, de Thee tot een zeer hooge prys ,s Sdommen; zoo is het waarfchynlyk, dat, wanneer fe onderfcheidene Naden door den. nadagen1 V rkoon zederd de laatfte Jaaren van die i hee in turota iedaan geleerd, niet meer in zoo een groot geta SbSirtüen koomen, en onze Bedienden me Pontanten en Koopmanfchappen zullen kunnen, aan ^mS^koomen; 5e pryzei? der Theen vry minder zullen zyn, waarom men dus calculeerd, dat tot den fn -oöp van een goed retour voor ieder Schip van 150 voeteï zaï benodigd zyn / 850000:-:- en voor ten Shin van 140 voefen ƒ700000 : -: - te zamen uitmaafendevo"r de TScheien /^Soooo:-: - (den inkoop £voorS tyd?n bedraagen hebbende van een Schip SS c. c. ƒ655000: -: - en één van 140 voet

?'He/bSi°gde' Fonds hier toe rekent men te lulien provènieèren uit de onderftaande Koopmanfchap' " P (TPcaiculeert na de prys door Generaal en KaSS bfhSfcalculatie van 6 September 1789 °P' gegeevcn, ZQ0C^

Sluiten