is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 125

N°. ïf> De Compagnie Pontonniers zal

beftaan uit

Hoofd. Ten41 dagen. I In het jaar.

ï Capitein ,- ƒ 144 / - 6

1 Capiiein Lieute-

nant - 69 o 9

1 Lieutenant - 62 2 8

2 Sergeanten , ieder a

f 32-16-3 - 65 12 6|

3 C Tporaais, iéder a

ƒ 22-6-3 - 66 18 ■ 9

1 Smid . -\ 19 o 7

I Bliktlager - 29 0 7

4 Timmerlieden, ieder è ƒ lg-o-7 - 76 2 4[

1 Tambour - 16 8 o

1 Solliciteur - ió 8 o 44 Gemeenen, ieder a

ƒ 16-8-0 - 721 12 o

60 Hoofien, waarvan de Soldyen bedraa. gen • ƒ 1276 13 8

Ofin het jaar -f — • • /"11094 10 8

ia Penfioenen a ƒ 1500-0-0 . - ƒ 18000 oio Voor Ritmeefters van de Guardes j te Paard, van de Guardes Dra gonders , Lieutenants van de Guardes du Corps en Ritmeefters van de Cavallerie , Capiteins van de Dragonders en Capiteins van de Guardes te voet.

Transporteer - f i8coo o o XXV. deel. P 5

Np. 18, Verdeeling van een Post van 120000

guldens tot Penfioenen.