is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat, als op een schip van linie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE STUURLIEDEN. 22J>

doorlaat gaan, terwyl een ander het voorgenoemde raam vasthoudt, en, al draaiende , den draad daar naast eikanderen oprolt , waarna men de lond te droogen legtDroog zynde , bindt men dezelve aan de pypjes. Na dat de lond wel Gecorrespondeerd en gebonden is , vifiteert men de pypjes nog eens naauwkeurig , of zy wel luchfe hebben. Dan doet men dezelven in een kardoes papieren Kookertje, met een vingerhoed Meelkruid ; men dekt er een pannetje boven op , en bewaart dezelvezeer droog.

De drooge pypjes < worden op de volgen* de wyze vervaardigd*

Men rolt eenig Papier op eene houten rol ter lengte van 2 duimen : zy worden vervolgens met een hol kooperen Stampertje gedreeven, cp dezelfde manier, als men vuurpylen dry ft in een kleen houten kokertje. Het geen men er indryft, is anders niet dan aller beste Brabandfche Krepé Kruid, zynde ons Hollandfche Kruid daar toe veel te zwak. Men reguleert de dikte der Pypjes naar de wydte der Zintgaten.

P s ^