is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat, als op een schip van linie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR SE STUURLIEDEN. 2.33

dan eene maat van papier, of Zeilgaarn, ca meet daar mede de rondte van het bodem -ftuk. Dit verdeelt men in vier gelyke deelen. Eén van deeze deelen zet men aan den kant van het middelpunt, dat het Quadrant aangeweezen heeft, nederwaarts aan de zyde van 't Kanon, Lings en Regts, merkende met een merkje met kryt deeze punten, indiervoegen als men in (Fig. 9) ziet. Men handelt even zo aan den Tromp. Daar wordt ook de Quadrant opgefteld, om het middelpunt te vinden. Vervolgens neemt men een Timmermans flaglyn , met kryt beftreeken, houdende het eene end van dezelve op het merk van den Tromp, en het andere end op 't merk van 't bodem-ftuk. Men knipt daarop drie lynen op het Kanon , die men verder met witte verw nafchildert. De bovenlyn dient om 't middelpunt van het voorwerp te zoeken, daar men od wil fchieten, en door de zy lynen zoekt men de hoogte of laagte van 't voorwerp. De Ondervinding leert, en het gaat zeker, dat deeze lynen , op de Kanonnen gemaakt zynde , de Commandeurs , die gemeenlyk onbedreeven Lieden zyn , dienaangaande, niet alleen netter maar ook veel fchielyker pointeeren.