is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat, als op een schip van linie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34- NADERE ONDERRIQTINGEN

Wat men in agt neemt als men em Kanen vergelyken ml.

Men meet met een krommen Pasfer de diameter van 't Bodem-Stuk met band en al • op en neer , als mede de diameter van den Tromp. Dezelve net genomen hebbende , ftelt men die op een houtje, trekkende het minste van 't meeste af, en halveerende het overfchot. Dit ftelt men vóór op den agterften Sieraadsband van den Tromp. Dan neemt men eene lange Ry, dewelke men vóór op het opzetzel en ag. ter op den agterften Sieraadsband van de broek legt. Vervolgens neemt men een Quadrant , ' 't welk men daar op ftelt. Men zet dan 't Bodem-Stuk van 't Kanon zo lang op en neer, tot- de perpendiculair in het middelpunt ftaat. Dit in dier voege gedaan hebbende , moet het Stuk met den loop waterpas liggen. Als dan hetzelve van binnen geene fouten heeft , zal de Kogel zeker treffen op die plaats, die men zien kan van agteren over de middel linie.

De eenvoudigfte en beste manier van pointeren is , dat men zich van den beginne af gewend, dat over 't metaal te doen. Want om door de Quadrant of door een ander Instrument eenen vasten regel te

wil-