is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene scheepsdienst, zo wel op een fregat, als op een schip van linie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE STUURLIEDEN. 235

willen maaken , is niet wel mogelyk. Men heeft , tot nog toe , geen Instrument bedacht , dat een Kanon de eene keer den Kogel op dezelfde plaats doet brengen , als op de andere , om reden , dat men aan te veele verdhinderingen onderworpen is , die dit ondoenlyk maaken.

Eeltige obfervatien cm een Kanon te yU

fit eer en. Als men onderzoeken

wil , of een Kanon zyne behoorlyke fier kt e in metaal heeft, handelt men als volgt.

Men meet met een krommen Pasfer de. dikte van 't Kanon op en neer , agter aan 't Bodem Stuk , vóór den agterften Sieraadsband. Daar moet hetzelve , zo het van metaal is , de dikte hebben , van 3j of 3! diameter van den Kogel , die het fchiet ; en zo het een yzeren Stuk is , moet hetzelve de dikte hebben van

2\ Kogel diameter. Vervolgens meet

men de dikte vóór om den hals , agter den Sieraadsband van den Tromp. Daar moet het, een metaalen Kanon zynde, de dikte hebben van z\ diameter van deq Kogel , en , zo 't een yzeren Kanon is, moet het de dikte hebben van a\ diame-

, - ter