Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Natuurkundige

Visch hebben de Zweden in grooten overvloed uit hunne meiren en rivieren , als Zalm , Baars , Tong , Forellen, Aal, Tarbot, en veele andere soorten, die elders niet gevonden worden. Inzonderheid is 'er zekere soort, Stroomling genoemd, en wat kleiner dan Sprot, welke in gantsche schoolen gevangen, in tonnen gezouten, en naar alle de deelen des Lands verzonden wordt.

De Natuurlyke Historie der Noordelyke Landen in het algemeen zullen wy in onze beschryvinge van Noorwegen een weinig byzonderer in aanmerkinge neemen.

Beschryving van Denemarken.

Van deszelfs Naam, Gelegenheid en Uitgestrektheid <

De Naam deezes Koningryks , welke in het Latyn Dania is , leiden sommigen af van Dan of Danus, eenen van deszelfs eerste Koningen ; sommigen van den Sinus Codanus , en anderen van de grenzen en moerassen der oude Bewooneren Danen, by verbastering Deenen genoemd, welker Land, grenzende aan dat der Batavieren en Saxen , den naam kreeg van Danemarken of Denemarken. ■ Dit Koningryk is zeer oud , en was voor deezen van grooter uitgestrektheid dan het heden is; want sederd de laatste oorlogen tusschen Karel Gustavus van Zweden , en Fredrik den IIIden welke met den vrede van het jaar 1660 een einde namen, heeft Denemarken zich het verlies van alle deszelfs Landen, die aan de overzyde van de Oostzee gelegen waren , moeten getroosten ; zynde Schonen, Halland en Bleting steeds aan de Zweeden gebleeven, niettegenstaande de Deenen herhaalde poogingen aanwendden pm die plaatsen te herwinnen.

Denemarken is een der Noordelykste Ryken van Europa,

wor-

Sluiten