Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksbeschryving. 493

zwart. De mode. die in de kleedinge der Europeaanen heerscht, en telkens veranderlyk is, heeft in China geene plaats; 'want 'er heeft eene eenpaarigheid van kledinge geheerscht van de grondlegginge des Ryks af, tot aan deszelfs verovering door de Tartaaren toe, die de gedaante der chineesche regeering wel niet veranderd, maat egter de Chineezen gedwongen hebben , om zich naar

hunne wyze te kleden. De kleding der mannen

is geschikt naar de deftigheid , welke zy by alle gelegenheden tragten te vertoonen. Zy bestaat naamelyk , uit eenen langen rok, met kleppen van vooren, die aan de zyden worden toegeknoopt ; de mouwen zyn lang , en reiken tot aan de hand. Somtyds binden zy deezen rok op met eenen zyden gordel , wiens einden tot aan de knien hangen. Des zomers draagen zy 'er een linnen onderkleed onder, en des winters een satynen , waarin zy gewoon zyn katoen te voeren. Maar in de noordelykste streeken zyn hunne onder en bovenklederen beiden van bonte huiden gemaakt en dienen dus zoo wel om hen tegen de koude te beschutten, als tot opschik. Zy zyn inderdaad zeer zorgvuldig in hunne kleeding te schikken naar den zomer of den winter, naar koude of warmte. Des zomers hebben zy een zyden net om hun lyf, opdat hun hemd niet al te digt aan het bloote ligchaam moge komen. Des winters hebben zy een' halsband van satyn , sabel of vossenvel. Alle hunne klederen , en inzonderheid het bovenkleed, is, naar den rang en de hoedaanigheid der persoonen, versierd met zyde, goud en zilver , of met kostbaare bonten Hun hoofddekrel bestaat des zomers in eenen kleinen hoed , of een muts, die de gedaante van een kegel heeft, en van binnen met satyn gevoerd is, waarin egter ook verscheidenheid heerscht, naar de verscheidenheden van rang. De Mandarynen draagen een hoofddeksel, het welk aan anderen verbooden is. Des winters bedienen zy zich van een warme muts , met een' rand van sabel, hermelyn of vossenvel. Zy draagen ook

laars-

Sluiten