Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494 Natuurkundige

laarsjes van satyn of katoen, maar voor den winter van bont gemaakt. Wanneer de luiden van aanzien reizen

dan hebben zy zeer fraaije lederen laarzen. - . Wan- '

neer de Chineezen een bezoek afleggen, draagen zy gemeenlyk eenen langen rok van blaauwe zyde versierd zoo als de tyd van het jaar, of de ouderdom , het beroep , of de hoedaanigheid der persoonen zulks toelaaten' De Chineezen zyn zeer zindelyk en net in hunne huizen; doch men vindt onder hen geene pragtige huissieraaden, dan alleenlyk in de paleizen, of in de wooningen van luiden van den eersten rang, met welker beschryvinge wy ons hier niet kunnen inlaaten.

In hun gewoone voedsel zyn zy veel minder rykelyk en verkwistend dan op hunne feesten. Zy eeten niet slegts allerlei soorten van vleesch, visch en gevogelte even als wy doen, maar zelfs katten, honden, slangen' en veelerlei ongedierte. Paardenvleesch tellen zy onder hunne lekkernyen , en naast het zelve stellen zy dat van honden; doch van het een en ander eeten zy zeer maatig: gemeenlyk kooken zy by het vleesch veel ryst of andere moeskruiden , en maaken 'er eene bry van ' op gelyke wyze als de Franschen en Spanjaarden hunne soupen toebereiden. Zy leven, voor het overige, even als zeer veele Europeaanen, van ryst, peulvrugten, gierst kruiden, wortelen en andere tuingewassen; ook van verscheidene vrugten, die in den tyd zyn. Vleesch gevogelte of visch, het zy gezooden of gebraaden, wordt doorgaans wel gezouten, en in kleine stukjes gesneden op de tafel gebragt, zoo dat zy zout, peper, noch saussen noodig hebben. Zy gebruiken noch messen noch vorken; maar elk der aanzittende heeft twee lange yvooren of ebbenhouten staafjes, waarmede zy zich ongemeen wel weeten te behelpen, zoodat zy de spys in het geheel niet met hunne vingers aanroeren. Doorgaans gebruiken zy hooge stoelen en tafels tot het houden van hunne maaltyden , tegen de gewoonte van alle andere oostersche natiën , die met de beenen kruisseling over

elkan-

Sluiten