is toegevoegd aan uw favorieten.

De apotheek. In vraagen en antwoorden, voor eerstbeginnende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 185 )

gemelde wordt geboren, wanneer een hoeveelheid y2ervitriool, met rhynfche wyn tot droog wordens toe, gekookt , met Brandewyn wordt afgetrokken; tot het zoute gebruiken zy wynfteenzout, met yzer vylfel in water zoo lang gekookt, tot het water zwart is, en de dikte van Syroop heeft. De TinB. martis Zwelferi is een aftrekfel van yzer met ontbonden Terra foliata tartari, in het vervolg te befchouwen. De TinB. Jliptica is een aftrekfel van Colcothar van vitriool door dat foort van franfcben wyn „ welke in eiken vaten ons wordt toegebragt. De TinB. martis aurea is niets anders dan verkalkte vitriool met verzoeten Zeezoutgeest getrokken. De TinBura faturrina Londinenf.s is twee pond overgehaalde brandewyn getrokken op twee oneen yzervitriool; dit zelvde yzer wordt ook wel getinéhireerd door azyn, rhynfchenwyn enz. Hier door heet het TinB. martis epe aceti of vini Rhenani enz. Wanneer men tot deeze yzertinótuur met azyn zuike azyn neemt, welke door koper gezuiverd is, noemden de Alchemiften zulks Bajiim veneris £f martis, of het zoenen van Mars en Venus. eene gevaarlyke bereiding, daar inderdaad deeze tinctuur met het gevaarlyk en vergiftig koper bezwangerd gaat: men bereidt ook een G 5 TM,