is toegevoegd aan uw favorieten.

De apotheek. In vraagen en antwoorden, voor eerstbeginnende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "5 )

A- Dit middel, ook wel Caufiicum antimonialè genaamd, bereidt men op deeze wyze : men neemt een pond gepoederd fpiesglas, en twee pond bytend opgeheven kwikzilver, met een weinig water gewreven; wel gemengd zynde doet men het in den kromhals, wanneer 'ei: in den hals eene boterachtige zelfflandigheid, door eene gematigde hette, zieh vast hegt, het geen de fpiesglcs - boter is; eindelyk veifchynen 'er roode dampen , wanneer men den ontvanger wegneemt en het vuur aanmerkclyk vermeerdert, waardoor zich de cinnatar antimonii opheft, welke, fyn gewreven, weder op nieuw , zonder eenig byvoegfel , mcec opgeheven worden. Wanneer men een deel Reg. antimonii en twee deelen nederploffel jiaft-ailysr^ d.oor het Zeezout • zuur, op dezelvde wyze behandelt, verkrygt men een zagter brandmiddel, het welke den naam van Butyrum antimonii Lunare draagt, wanneer men op de eerstgemelde Boter water giet, ploft 'er een wit poeder neder, namentlyk de Mercurius vitte of Pulvis algerothi.

V. Maar op welke eene wyze bereidt men alle die Bezwrdka ?

A. Men laat boter van fpiesglas in Salpetergeest druipen, tot 'er geene opbruisfebing H 2 mew