is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vierde afdeeling. Behelzende de wiskonstige weetenschappen en 'tgeen tot dezelve behoort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwing van Uurwerken. 81

248o. Indien de Zwaarte evenredig was aan den afstand van het Middelpunt C, dan zoude n zyn = 1, en dus zouden wy krygen g 1/2 : g-f 1/2 : : CE: CN.

2481. Maar in den tegenwoordigen staat der Natuure weet men zeer wel dat n is = - 2 (pgr. 1230); derhalven is

1/2g-1:2g + 1/f-1 :: 2g+f:2g : : 589+588 : : CE : CN.

2412. Het geen tot hiertoe gezegd is, toont dat de Figuur van de Aarde niet bolrond is, maar dat zy Knolrond zyn moet, platagtig by de Poolen. En wanneer men zegt dat de Zwaarte is omgekeerd als het Vierkant des Afstands , van het Middelpunt (of als x-^2) moet men begrypen dat (x) is de Afstand van het Middelpunt der Kromte, welke het waare Middelpunt der Aantrekkinge is voor een Deeltje op de Oppervlakte van het Knolrond, en niet het Middelpunt van het Knolrond zelf, gelyk het geval is in eenen Globe of ronden Bol. . .

2483. De Straal der Kromte nu by den Equator E is

2CN/CE^2, en by de Pool N is zy 2CE/CN^2 prg.933, ( 935). Maar de omgekeerde Reden der Vierkanten van deeze Grootheden is CN6 tot CE6; en derhalven is de Zwaarte by E en N niet omgekeerd als het Vierkant, maar als de zesde Magt van C E en C N.

2484. Laat D zyn = de Langte van eenen Graad by

de Pool, en d = een' Graad by den Equator; het is nu

baarblyklyk dat deeze Graaden zyh zullen als de Straalen

(R,r) of als de Kromten in deeze Plaatsen, naamelyk D:

. „ ' 2CE . _2CN_ , CEs. CN? Gevolglyk is d:: K: r.. CN2 • CE* •

J5-i/i::CE: CN.

2485. Indien derhalven een Graad juist kon gemeeten worden by den Equator E, en by de Pool N, dan zoude de Evenredigheid van de Middellyn der Aarde by den Equator tot haaren As bekend zyn. En indien twee Graaden in twee ver van elkanderen afgelegene streeken gemeeIV. Afd. III. DEEL. E ten