is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vierde afdeeling. Behelzende de wiskonstige weetenschappen en 'tgeen tot dezelve behoort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 WlS- EN natuurkundige

en dewyl het Punt B na genoeg samenloopt met het Punt I (Fig. 30 waar de Vergelyking van den Wandelkring een Maximum is, zoo zal de Hoek F B C ongevoelig weinig verschillen van de helft der Vergelykinge. En omdat § 2756) AS is als 1963 en SP als 1898, zoo zal AC = FB zyn als 1930,5 en AS - AC = CS = CF zal zyn als 32,5. Zeg derhalven FB = 1930,5 is; FC:: de Straal: de Hoekmaat van FBC= 58' 92"1/2 welke verdubbeld zynde is 1°56'19" = FBS, de grootste Vergelyking van den Wandekring der Aarde; en zoodanig vindt men dezelve in de Astronomische Tafelen van Dr. Halley. Deeze Vergelyking, tot Tyd gebragt zynde voor . iederen Graad van de Anomalie der Aarde, is zoo als in de volgende Tafel gevonden wordt.

2777-