Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hugo de groot. $

hoop en vrees, hem , door een geoorloofde lis:, zyne banden te zien ontkomen: maar de groote man verdient dat ook de gantfche wereld hem kenne; ieder Vaderlander is verpligt het zyne daarroe bytebrengen ; ditbillykt onsvoorneemen, en zal niet minder ons den arbeid aangenaam maakenè

Om een algemeen denkbeeld van 's mars uitmuntendheid te verkrygen, is zeer gefchikt het vierregelig versje van w. den elger, geplaatst onder een afbeeWzel van onzen held, door van gunst in 't koper gebragt: dus luidt het:

Door deugd des afgunst dood, Voor geest een waerelds wonder , Door naam een fchelle dtnder,

IVas de cd'le huig de groot.

Onder een ander afbeeldzel, gefchilderd door miereveld, en gegraveerd door van der wenne, leest men het volgende versje, van den beroemden g. brandt , 't welk niet minder den lof van den edelen vluchteling verbreidt:

Dus leeft de Fenix der Geleerden, huig de groot , Des aartryx wonder, gift des kemels, die de doodt,

A a

Sluiten