is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6 p. van bavegem, over.

„ zorg, welke men haar had toegebragt; het„ geen mij telkens de kramptrekking heeft „ doen vermoeden, was de bezwijming zelve

„ In dit geval," vervolgt hij verder,

„ is het middel, 't welk de Heer levret „ voorlielt, allerheilzaamst; want het neemt „ het toeval, als met verrukking, weg."

Geheel anders zou het gefchieden, wanneer de baarmoeder ten eenenmaale is verlamd; want veelmaals is de hals alsdan zodanig verwijd , dat hij weinig of geenen tegenftand biedt ter inbrenginge der geheele hand, welke alsdan zelfs weinig of geen gevoel aan dit deel zal verwekken; daarenboven zou de on*. gelukkige lijderes fpoedig aan de gevolgen der bloedftorting fterven , indien men geen werkzaamer of zekerder hulpmiddelen bij de hand hadde , zo als ik, helaas! in voorige dagen meer dan e'éns heb ondervonden.

Het befprengen met, en 'topleggen van doeken in koud water of azijn gedoopt, op den buik , lendenen of fchaamdeelen , zijn hulpmiddelen, welken, beter dan de voorgaande, aan het oogmerk fchijnen te beantwoorden; dewijl het fchielijk gevoel van koude, 't