Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de hoofdwonden» 217

beenftukjen, boven de breuk, van het voorhoofdsbeen : een ander beenbrokjen werd, agt dagen laater, van den onderrand weggenomen.

Hierna verminderde de hoeveelheid des etters aanmerkelijk , en werd de wond zelfs allengskens met goed vleesch opgevuld: men verbond nu droog, vlak en zonder de fpons.

Vervolgends befpeurde de Heer van gesscher, het geene hij meer in hoofdwonden had opgemerkt, dat het in de wond groejend vleesch te los van zamenftel was, om zonder behulp van droogende middelen tot een lidteken gebragt te worden , en be-. ftrooide daarom deszelfs geheele oppervlakte, eerst met den zeer fijn gewrevenen kalmijnfteen, en raakte hetzelve naderhand aan met de lapis infernalis fuscas, als het voornaamfte velmaakend middel dat hem bekend is : dit, gepaard met een meer aanfluitend verband, had het beste gevolg, en verhaastte de genezing dermaate, dat dezelve in drie en een halve maand geheel voltrokken werd.

Hierop merkt den Schrijver aan , dat de lijder, geduurende de behandeling, geen de i^infte inbreuk geleden heeft in zijne gezondheid ; dat de indrukking in het voorhoofdsbeen onveranderd gebleven is; als ook 05

Sluiten