Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET TWEEDE DEEL. VIJFDE HOOFDSTUK.

Van de verdeeling der Indiaanen in Stammen, van hunnen Regeer ingvorm en hunne raadsvergadering gen Bladz. i\

ZESDE HOOFDSTUK.

Van de fpijzen en maaltijden der Indiaanen —— ^

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Van de danfen der Indiaanen. . n,

AGTSTK HOOFDSTUK.

Vande Jagt der Indiaanen. . - 2^

NEGENDE HOOFDSTUK.

Van de Oorlogen der Indiaanen. — — 37,

TIENDE HOOFDSTUK.

Van de wijze waarop de Indiaanen vrede maaken. . . . . - 9*.

ELFDE HOOFDSTUK.

Van de [pelen der Indiaanen. . ——— 103.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Van de Huwelijksplegtigheden der Indiaanen. .... 1 i0g.

DEHTIENDE HOOFDSTUK.

Vnn den Godsdienst der Indiaanen. i 1 \ %m

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Van de Ziekten, der Indiaanen. r- ny.

VIJF-

Sluiten