is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerikaanfche Indiaanen. zoï

i< Omdat zij in Stammen verdeeld zijn en Hoofden over zig hebben , gelijk de Ifraëliten hadden.

2. Omdat, gelijk de Hebreeuwfche natie door een geftreng Hand houdend godiijk gebod, bevoolen was, te Jerufalem, Jehovah , den waarachtigen leevenden God te dienen , de Indiaanen ook zoo doen , hem noemende Yohewah. De oude Heidenen dienden, voegt hij 'er bij, gelijk bekend is, eene menigte Goden; maar de Indiaanen bewijzen hunnen godsdienftigen eerbied aan den grooten, weldaadigen, opperiten, heiligen Geest des Vuurs, die, gelijk zij denken, boven de wolken woont en ook op aarde bij onbevlekte menfchen. Zij bidden geene beelden aan, noch dooden , noch de hemel - lichten , noch kwaade geesten, noch enig gefchapen wezen hoegenaamd.

.3. Omdat de Indiaanen, volgens de theocratie of de gods - regeering van Ifraël, de godheid voor het onmiddelijk hoofd van hunnen ftaat houden.

4. Omdat, gelijk de Jooden aan de beftiering van Engelen geloofden , de Indiaanen ook gelooven dat de hooge hemelftreeken door goede geesten bewoond worden.

5. Omdat de Indiaanfche taal en tongvallen dezelfde eigenfchap en aart van de Hebreeuwfche' fchijnen te hebben , zijnde hunne woorden en fpreuken kragtig, beknopt , verheven , wcllui-

N 5 dende