is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f9 Van de oorlogen der Noord-,

banden en voeten gebonden , terwijl de Opper* hoofden eene raadsvergadering houden , waarin hun lot beflist wordt. Die, welke men voorneemens is door de gewoone folteringen ter dood te brengen, worden aan het Opperhoofd der oorlogslieden overgeleverd;die, welkegefpaardmoeten worden , worden in handen van het Opperhoofd der natie gefield, zoo dat alle de gevangenen binnen eenen korten tijd van hun lot kunnen verzeekerd zijn , naardien het vonnis , dat nu uitgefprooken is , voor onhcrroeplijk worde gehouden. Het eerfte noemen zij naar het huis des doods verwezen worden, het laatfte naar het huis van genade.

Zulke gevangene, die vrij verre in jaaren gevorderd zijn, en die groote eer behaald hebben doorhunne oorlogsdaaden, boeten altijd voor het bloed, dat zij vergoten hebben, door de folteringen van het vuur. Hunne oorlogsdaaden zijd ras bekend uit de blaauwe tekenen op hunne borsten en armen , die voor de Indiaanen zoo leesbaar zijn als letters voor Europeaanen. Deeze beeldfpraakige tekenen maaken ^ij door hef vel met vischtanden of fcherpe vuur- fleenen, in eene foort van inkt van roet van den pik-pijnboom gemaakt, gedoopt, te doorbooren. Deeze tekenen worden, even als bij de oude Pielen van Brittannie, voor een groot fieraad gehouden, en zij

die<