is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eog Van de viervoetige Dieren, enz.

tiger dan dat van den bever en het verfchilc ook nog in veele andere opzigten. Dit dier, dat men in de meeste waereld - deelen ontmoet, maar in veel grooter getal in Noord-Amerika, doet veel kwaad, en als het fterk vervolgd wordt, zal het niet alleen honden, maar zelfs menfchen aantasten. Het leeft gemeenlijk van visch , bijzonderlijk in den zomer, maar in den winter vergenoegt het zig met den bast van boomen, of de voortbrengzelen van het veld. Zijn vleesch fmaakt en ruikt vischaehtig, en is geen gezond voedzel, fchoon het fomtijds uit noodzaaklijkheid gegeeten wordt,

DE POEL-OTTER, DE KLEINE VISCH-OTTER,

Dit dier (Mink genaamd) is van het geflacht. der Otters, en leeft op dezelfde wijze, In maakzel en grootte, gelijkt het naar een bunzing, Zijnde ook lang en dun. Zijn bont is zwarter dan dat van den Otter, of bijna als van enig ander dier, zijnde het in Amerika een fpreekwoord te zeggen zoo zwart als een mink; het is egter van zoo groote waarde niet, fchoon zulks grootJijks afhangt van het jaargetijde, in welk het gevangen wordt. Zijn ftaert is rond als die van eene flang, en geheel zonder hair. Zijn lijf geeft eenen aangenaamen muskus-reuk uit, en men Vindt het nabij den oorfprong der rivieren, aan welker hoorden het zig meest onthoudt,

NE-