Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beklemde darm-netbreuk. 22.1

van "den voorgaanden dag, en werd met een unguentum d:gefiivum vet bon den; inwendig diende men den cortex peruvianus tce.

Hierna volgde eene fpoedige febeiding, zo dat bet buiten zijnde en vastgegroeide net reeds den 30 Oétober voor een groot gedeelte afgefcheiden was.

Tot hier toe was de lijder geheel wel, en de afgangen waren, al van den 24.fr.en af, meest altijd geregeld, en zo zij achterbleeven, of het noodig geoordeeld werd werden deze door klisteeren bevorderd.

Den 31 Oétober was ik zelf ziek, en genoodzaakt te huis te blijven.

Den 1 November werd mij door de Heeren Chefs van meurs en de witt, die mij kwamen bezoeken, medegedeeld: dat er dien dag drekftof door den buikring ontlast was, doch dat niet te min de geopereerde zig voor het overige zeer wel bevond. (f)

(ƒ) De ontlasting van drekltoffen door den buikring, 4 of 5 dagen na de operatie, is een opmerkenswaardig verfchijnzel, om dat er, bij het doen der kunstbewerking, geen darm in den buikring of breukzak gevonden, en de ftoelgang voor de operatie, zedert den uaften Oóïober, niet meer opgeftopt, maar geregeld was geweest.

Indien men opmerkt, dat op dien dag de braakingen ophielden , de buik zagt en niet meer pijnlijk was, het ge. zwel zelf eene bijna natuurlijke kleur had met weinig

Sluiten