Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEEN. 239

gebragt zyn, en in dat geval is aan den Postmeester voor zodanige reizen eene gulden per nur betaald.

Wanneer-een Postillon met antwoord te rug komt, Word over reizen binnen de Provinciën en het''Resfort van den Staat, op den voet van de Refolutie van den Raad van den 22 Mey 1706 voor het retour aan den Postmeester geleden de helft van het geen voor de heenreis is toegelegd, en over reizen buiten het Resfort van den Staat even veel als voor de heenreis.

dog als de Postillon zonder antwoord te rug komt, word over reizen binnen de Provinciën en het Resfort van den Staat voor het retour niets, en over reizen buiten het Resfort van den Staat, eene gulden per uur , of wel in fommige gevallen voor de uitreis vyftig ftuivers per uur, en dan niets voor het retour goedgedaan.

Voorts heeft omtrent de reizen , die door Postillons met haast moeten worden gedaan , gelyk misbruik plaats , als boven is aangetekend , dat plaats heeft omtrent reizen, die door Bodens met haast, gedaan worden, namentlyk dat de PlaaTcn werwaards depêches met haast moeten worden overgebragt even eens worden gecombineerd, als gebruikelyk is omtrent reizen, die geen haast vereisfehen.

Om dit te verftaan, moet men weten , dat volgens het Reglement van den jaare 1651, hier boven breder gemeld , door Postillons moeten worden gedaan de reizen naar Utrecht en Gelderland, als meede gedurende de zes Wintermaanden naar Overysfel , waar by naderhand nog gevoegd zyn de reizen naar Venlo;

die reizen nu, als ze zonder haast_kunnen worden gedaan , worden naar aanleiding van het voorfz. Reglement zodanig gecombineerd, dat het overbrengen van depêches naar Utrecht,

Arnhem ,

Sluiten