is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 GENERAAL RAPPORT VAN

Onder dit Capit tel zyn niet ge bragt de Predikant te Yzen-

dyke - f 600 o o >

De Duitfche en

Walfche Pre

dikauten onder

het Kruis ieder

met ƒ óco-o-o,

dus - 1200 o o

De Predikant te

Delfzyl met - 500 o o De Schoolmee-

fier aldaar met- 150 o o Als zynde by

die Refolutie

begreepen dat

dezelven uit de

Generaliteits

Kas zouden behooren te wor

den betaald. Mitsgaders nog, De Predikant op

de Ommer-

fchans met - 500 o o De Koster aldaar

met • 50 o o

Als niet meer

wordende betaald.

Eu derhalven

word op voorfz.

Capittel gepro-

iiteert - ƒ 2800 c o

INGENIEURS.

Hottinger als Capitein Ingenieur met de fom van ƒ pco-o-o die het Traftement van Ca-l

pi-