Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan- STAAT EN OORLOG. i73o. 5

der, die hy van my had, my daar niet te wagten, maar direct naar Smirna te convoyeeren.

Ik fchryve deeze zaaken aan Uw Hoog Geb., niet wetende, of het zomtyds te pas konde koomen, alzo dit geval verandering in de gemaakte arrangementen toebrengt.

Ik zende deeze Brieven met den Graave van Byland, Capitein op myn onderhebbend Schip, zynde myn Neef, doch zo ik geloove by U H. Geb. niet perfbneel bekend; neeme de vryheid denzelven Uw Hoog Geb. te recommandeeren, alzo hy nooit te Londen geweest is. Ik heb geoordeeld de brieven op die wyze, in dit geval, te moeten zenden: Hy zal daar blyven moeten tot ordres voor my uit Holland komen, of aan hem om hier heenen terug te koomen.

Hebbe de eere met de uiterife achting te zyn,

hoog geb o o re heer &c.

Op 's Lands Schip de Princes Royaal Friderica Sophia Wilhelmina, liggende op de Rheede van Sphhead. 4 Jan. 1780.

\ (was getekend)

h. graave van byland.

4 January 1780.

III. Misfive van den Schout by Nacht Graave van byland aan den Heer Raad PenJtonaris,

hoog edele gestrenge heer!

In gevolge zyn Doorlugtiglfe Hoogheids zeer gerefpecteerde Inltructie, om met de koopvaardyfchepen en vaartuigen in Texel liggende, en die ik volgends zyn Doorl. Hoogheids ordres mogt onder myn Convoy neem en (zynde alleenlyk uitgeilooten, die geenen met zwaar hout belaaden naar de Franfche havens gedestiA 3 neert)

Sluiten