is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1780. $9

Stad uitvaarende, de vryheid in het eerfte Art. van het voorig Reglement beloofd, als meede de uitzonde ring van 't ton-regt voor alle de fchepen die in de Franfche Havens komen, behalve* alleen de fchepen die gemeene vragt-vaarders zyn, 50 ious per ton; behoudende de Koning verder aan de genoemde inwooners alle de voordeden, als te vooren ten voordeele hunner goederen en manufactuuren te vergunnen.

Het vierde Art. beveelt den Schippers van zulke Schepen, zig te voorzien van een Certificaat van het aangefteld Comptoir van het Zee-Commislarisfchap 111 Holland, en een atteftatie van de woonplaats van de Mao-iftraat, dat dc huurders inwooners zyn van hunne Stad direct gaande van de Haven naar de beftemde plaats; 'dat is te zeggen, dat de Schippers een document moeten hebben, wanneer zy vertrekken, en t welk behelst, dat zy vertrokken zyn; welk document bezorgd word voor dat zy zyn weggegaan. Deeze omftandigheid kan niet onderfteld worden plaats te hebben dan om te belagchen en te beledigen , met alleen de Staaten, maar ook de begunftigde Amlterdammers. ^ dat de Schippers by hunne

wederkomst, zig vertoonen zullen voor den Franfchen Commisfaris, en bewyzen, dat zy hunne weergebragte laadin°- gelost hebben in geen andere Hollandiche Haven dan die van Amfterdam, op poene van 111 t toekomende een nieuw Certificaat geweigerd te worden.

't Is noodig dus volledig neer te ftellen den inhoud van 't laatfte Reglement, alleen om te toonen, dat alle Hollandfche onderdaanen gelegd zyn onder t verbod van den Koning van Vrankryk, uitgenomen als boven gemeld is;-waar uit dan regtmaatig volgt, dat, daar de pligt van alle trouwe onderdaanen en burgers, van elk Land en Staat is, te ftaan of te vallen by den algemeencn toeftand zvner Landsgenooten; derhalven als hy een voorregt of begunftiging aanneemt van een vreemden Vorst, ftelt hy zig perlbneel en afzonderlyk onder een vreemde protectie, en moet veragt worden door zyn eigen medc-onderdaanen en zyne geboorteftad, als onwaardig zynde met hun vereenigd te wezen. Alleen 't aanneemen van een exemptie m Vrankryk van een regt, waar aan vreemdelingen onderworpen

zyna