Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1780. 123

dienende tot een fecreet Sein voor de refpective Capiteinen hier vooren gemeld; dat hy die Order gedeeltelyk zelve, gedeeltelyk door zynen Capitein, heeft gefchreeven en doen fchryven, als mede de refpective Opfchriftcn op dezelve, en die alle eigenhandig heeft ondertekend, in hunne Enveloppe's gedaan, en aan de gemelde Capiteinen gecachetteerd heeft doen toekoomen: dat op de Enveloppes dier refpective Ordres, door hem Verweerder gefchreeven en ondertekend, heeft gellaan:

„ Deeze Order niet te openen, dan by aldien , ter „ befcherming van het Convoy, in gevegt mogte ge-

raaken, en alsdan, ten bywezen van deszelfs eer" den Officier, en zo onnodig , ongeopend aan hem „ Ondergetekende weder ter hand te dellen. '

Dat hy Verweerder , aan de gemelde Capiteinen , welke met hunne Schepen met hem naar Zee gingen, te weeten de Capiteinen Nauman , van Kingsbergen, Sylvester en Muiier, daar by heeft geordoneerd , dat byaldien, ter befcherming van het Convoy, zy in gevegt mogten geraakén, en hy Verweerder, om byzondere redenen , goedvond dat alle Oorlogfchepen te gelyk met hem zouden dryken en zig overgeeven , hy Verweerder als dan het Sein van engageeren , zynde de Vlag in vieren overkruys verdeeld , Rood en Wit, zoude nederhaalen , en een Rood en Wit gedreepte Vlag van dc Befaans Roe zoude ophysfen; op welk Sein alle de Oorlogfcheepen alle hunne Vlaggen te gelyk met hem Verweerder zouden, nederhaien en zig overgeeven. , •, 'è

Dat de reedenen, waarom hy Verweerder dat lecreet Sein invoegen voorfz. heeft gegeeven, reeds vóór zyn vertrek uit Texel, deeze zyn geweest, dat hy Verweerder, niet wetende of wanneer hy reeds in Zee was, wel gelegendheid zoude hebben, om eenig papier overtegeven , alzo nodig had geoordeeld , hetzelve vóór zyn vertrek uit Texel , aan gemelde Capiteinen, ter hand te dellen; terwyl boven dien alle Seinen gewoonlyk worden gegeeven, voor dat de Schepen naar Zee gaan.

Dat het verders onmooglyk zoude zyn geweest, om ino-evalle het Esquader Oorlogfchepen, onder zyn Convoy, dadelyk, in gevegt geweest was, en 'er door hem

Sluiten