is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 april , ZAAKENVAN . ï78o.

SEffihMiT"1 T ier Traftaaten' tusfchen beide de Natiën fubfiderende, dezelve uit hetzelve principe van onderlinge verplichting der Tractaaten, by de Memorie ten vo len geavouëerd , „iet wel met eenKït

e" /and r Tr3t 'SS? ' '* "g ?e is maarv™V ?ecn "Iet meer verbindenIS ' maar van dezelfde kragt en uitwerking moet gehouden worden te weezen. " UJ» moet

Dat Hun Ed Mog. vertrouwen, dat wanneer Zvne S°trBnttanmfche MaJ'efteit in enilbge rer4eJng

ven aanhouden , en oP een behoorlyke en" billvkë reperatie. van de infradtien daar tegen onderkomen te t rX,infiren ' -Zyne G^ot-BrTtmnnifche Stek

da ^IJTkT^Ï kWade, Zal k°Hnen *SS oat zo lang de Republiek geene herdelling of voldoe-

nig, wegens haare grieven, en geene verzekerino- voor het toekomende erlangt, Hunne Ho<^M^toX alle gronden van bülykheid en recht, &de predatK Secourlen by een ander Tractaat geft puleerd in oïf ne deliberatie kunnen neemen, maai? tof dien %d toe, alle onderzoek over de exidentie 'of non-exifteÏÏ tie van het cafus foederis, by de Trachir™i Wow moeten verfchuiveii • en fc/dS d\vSgu&^ uit hoofde van eenige ongeneigdheid, maar dÓor'Zvne Groot-Bnttanmfche Maj. zelve buiten Staat gedeld k om zig op de reclame van de gevraagde Secourfen voor als nog te kunnen Expliceert, ^courlcn En zal Extract dezer Refolutie aan de Gecommitteerden ter Generaliteit gezonden worden tot Zngt, en om daar van ter Vergadering van Hun C Mogende ten eerde de nodige" Openinge te doen *

Accordeert met voorf. Reces.

(was getekend)

HERM. SCHOMAKER.

XXXVT.