Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o BESCHOUWING van

*y = 4-i6«» dewyl ook i6is = i6/»> + i6/*, zo is - 16 = -f- 16 *• • l6 m> derhalven is ** ^ 8+ x J2= r-16 «4 ^_l6 „^Maanheide de zyden het Quadrt. op de helft van $ m> -f6 ƒ« >er by gedaan, zo zal komen y4-h8^-j-6/2xy3 + 4«= + 3/.-g;Ki/2 + 9/ De wortels uit deze Equatie zyn y* =r 4 «< -f- ^ + y TtVJ^+Jf,, ertomdat dan deze wortels 6 maal grooter zyn, dan de eigentlyke, dewyl die te vooren met 6 vermenigvuldigt waren, om de breuken te ontgaan, zo zyn de eigentlyke wortels

y ~ 6 ~ "endienvol¬

gens is 4 m~^+jfi ±fx yY~m~r^rT y = ~ V 6 '—

men ziet dat en dienvolgens Ook j, twee differente waarden heeft. De kleinfte is de fmus van den hoek GAF; cn de grootftc is de finus van dén hoek GLF, gelyk DGF, gelyk DAH, (nainelyk AH perpendiculair op de verlangde DG ftaandc) het welk blyken zal, als men het Cirkelftuk DGAin het geheel vol trekt, en deperpend: gf aan de andere zyde verlangt tot die den omtrek fnyd of ftöot; welk punt men een V kan noemen, en van het zelve tot A en tot D linien getrokken, zo zal de fmus van den hoek AVD gelyk de fmus van den hoek AGD ~m weezen; de hoek DAV zal dan gelyk DGV, gelyk GLf'

zyn

Sluiten