is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, den vestingbouw betreffende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jd £ b. 'B A S T I O N S. fe?

§. XIII.

De ftreep m « m vertoont een SteeneMuur van % fteenen dikte, en van dezelve hoogte, als de Walsgangen van de Bresflanqen f welke Muur hier en daar met fchietgatcn gemetfeld wordende, niet alleen een goede affnyding is, maar ook zeer veel dienst doen kan, wanneer de Vyanden de Bres in de Face b beklimmen.

§. XIV.

Het Werk Ik RTU mn, * beftaande uit twee Orjllons, twee Gordynen, en twee gtretrmcheerd» Facen, legt geheel in de hoogte, dewelke ik Ichik naar de hoogte van het Terrain,eii naar andereomftandigheden. De aanleg van deszelfs Borstweering is twee roeden en zes voeten.

Dr sterfte Flanq o P heeft een Borstweering, welker aanleg of grondvlakte 24 voeten breed is, leggende drie of vier voeten laager, dan die van 'de Batiery ïk RTU mn; en om deszelfs Walsgang tegen de Boogfchooten noch meer 'te verzekeren, kan men ze hier en daar noch met Traver [en voorzien, dewelke ook tevens goed zyn tegen'het geweld van de Bomben.

% XV.

De Flanq lp legt zoo laag, dat men 'er uit de Flanq 0 P bekwaamlyk overheen kan fchieten:

des-

*-Fig. I.