is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, den vestingbouw betreffende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ e * b a S T i O N S. ,09 feKuinvan.er.yden^ndeVy^clyReCa.on-

fchooten.

§. XVII

lcan men, om denzervtu ^ van de drooge Gragt de FW^« gen.

v §. XVIII-

\* Auteur* leggen doorgaans <>4»*^ Flmuen c l en , , t een Gordyn: doch m deszclf plaats verkies ik liever de twee Facen N B cn D , Hor 7e niet alleen bckwaamer zyn tot tegen om dat ze niet a tc bc_

en om de W dc Stad

fchaadigen; maar ook meei

gCCemélde F**« hebben met de > p en

wTdezelve hoogte, zoo dat deszelfs Canonncn . WdeX///««K-« fehninvan ter zy-

komende fchooten genoegzaam gedekt zyn.

§. XIX.

Ziet daar een Fortre's met ^ ke niet van twee F«*« en twee f^^g

* Fig. II. t Fig. I. Q