Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* >

moet, welke indien hij met de werken der vroegere ea^

laatere vroedkundigen onbekend geweest waare, hij zeet gemakkelijk voor de geheel omgekeerde baarmoeder zou-, den hebben kunnen aanzien, en waar omtrent Mannen in kunde' verre boven zijnen Lof verheeven zo zichtbaarlijk gedwaald hebben. Lees hier over de voortreffe-, lijke meer aangehaalde verhandeling, van Levret Me-] moirés fur les Polypus, en meer bijzonder § II. de waarneeming van M. Horn van M. Cailhava en meer andere aldaar aangehaald, en vergelijk mijne hier afgebeelden Polypus met de afbeeldingen van de geheel omgekeer-t de Baarmoeder van F. Ruysch Ifte Deel Xde aanmerking Figu r 12. pag. 58.

Het is dan klaar beweezen, dat ik eene waare Polijpus utcri in alles overeenkomftig aan het geen wij weegen deszelfs aart, en wording bij meergemelde Schrijvers, aangeweezen vinden voor handen had, en ik mij in geene deelen mistast of misgreepcn hebbe.

Hij heeft het dierhalven .aanflonds na dat het onder het bereik zijner zintuigen viel als zodaanig erkend 9 als het zelve waarlijk was, da't is als een polypus uteri Maar was , en dit is de 6de vraag, de binding Vroea\ kundig befchouwd,, het zeeker/te middel om zich van dis. vreemd lichaam te ontdoen.

Hier moet ik eenige weinige oogenblikken bij ftilfiaan.

Plet wegneqmen der Polypi uterini gefchied, of door afdraijing of door binding, qf door wegfnijding, of door brandmiddelen , ieder deezer bijzondere bewerkingen heeft zijne groote en kundige voorftanders, en derzelver opnoén ing en beoordeeling kan de Leezer vinden in het V art. van de meergemelde Verbande-

Sluiten