Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3? 3

««H» wij bij vroegere en latere Vroedkundige waarnemers befchreven vinden, waar inde baarmoeder gefcheurd, ««"doorboord was door de deelen van het kind, en echter e» bloeder en Vrucht behouden bleeven.

Treed met mij i,n de gefchiedkundige verhaalen, van gevallen waarin de geheele baarmoeder uitgefneden is, en de Vrouw echter behouden bleef; en oordeel of men mijne woud, welke een gedeelte der baarmoeder heeft weggenomen , dus den naam' van volftrekt doodelijk mas geven ? 'fa

Eehalven immers dat men bij Aëtius, P. .Egineta.A. Paré. Rousfet en anderen, voorbeelden van geheel uitgefneden baarmoeders, en daarna genezene Vrouwen, vindt, zija en het oordeel cn de veelvuldige gevallen, bijgebragt door dcii grootcn morgagn-e de fedibus et caufts morborimz WtlklMN, onwraakbaar; immers aldaar leest men het volgende art. 4,

Nam Uterum quidem , fuperftite mulierc, n onnumquam extraordinario & rariore cafu excifum esfe, cur 11011 potius pum Georgio WulfFg. Wedelio dicamus quam Wmmm c.am Joh. Guilielmo Pauli, dode alioquin hac de re disferente? nimis enim durum videtur de tot qui jllud ab fe faftum confpeöumve fcripferunt omnes deceptos pronunciare. Certe autem fi edita func fuisfetSlevogtii Obfervatio, hanc faltem non fecus ac Abr, Vaterus agnovisfet amni deceptione carentem.

Magnum enim corpus e mulieris naturali exlbctum, cum excressentiam esfe putaret llevogtius &a fordibns purgaiet, prater opinionem deprehendit, theca: infiay crasfas Uterum cum tubarum reliquiis continerc fecundum naturam fe habentem: qux Jenenfes Profesfores &

Medici pieriqup ^ $ ftudioq mm con/>exergj

MC-

Sluiten