is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene denkbeelden over het nationaal onderwijs, ingeleverd in den jaare 1796, van wegen de vergadering van hoofdbestuurders der Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#< 79 >#

3*. Dit geheel moet zodanig verdeeld worden, dat het drie afdeelingen uitmaake, en dat elke dier afdeelingen gefchikt zij voor het onderwijs van eene der klaslen, waar in de leerlingen verdeeld zijn.

4. Elk dier afdeelingen moet in den tijd Van één jaar kunnen afgehandeld worden9 om jaarlijks weder hervat te worden.

5. Om in het onderwijs, niet door de aankomst van geheel onkundigen gehoord te worden , moeten flechts twecmaalen in het jaar, nieuwe leerlingen tot de Nationaale Sc'ioolen worden toegelaaten, en de overgang van de eene klasfe tot de andere, éénmaal des jaars gefchieden.

6. Geene leerlingen moeten tot de Nationaale Schooien toegelaaten worden, dan de zulken, welken alvoorens aan die Commisfie tot het Schoolbeftuur aangegeeven, en in het getal der leerlingen opgetekend zijn.

j. Geenen leerlingen moet het vrijftaan de Nationaale fchoolen te mogen verlaaten , dan na voorafgaande kennisgeeving aan de Commisfie te vooren genoemd.

8. Ouders der leerlingen, welken eenige bedenkingen over de handelwijze van den Onderwijzer mogten hebben, moeten verpligt zijn zich deswegen aan de meergenoemde Commibfie te vervoegen.

9. De Commisfie tot het Schoolbeftuur, behoort , ten minften eenmaal in de week, School-

be.