is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de Oostenryksche Nederlanden [...] in den jaare 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J2o R E I" Z E

Maagd, het Kindeke Jezus en andere Zinnebeeldige Figuuren. De groote ingang is ins, gelijks deftig opgepronkt, vooral met de hei. lige Zusters van de heilige Gudule.

Men hééft hier zestien Kapellen, en agttien groote Schilderftukken , verbeeldende de ge, fchiedenis der doorfteeken Hostiën. Eenige Jooden naamlijk, zig meester hebbende wee. ten te maaken van eenige Hostiën, hadden de baldaadigheid, om , onder veele fpotternijen , dezelven te doorfteeken , waarop 'er bloed uit deeze Heiligdommen kwam. Deeze Heiligfchennis kwam de Jooden duur te ftaan. Zij werden met den dood geftraft, en do wonderbaare Hostiën als gedenktens bewaard, en met een Feestdag vereerd. In de Kapel, len zyn ook verfcheiden Altaarftukken, waar, onder eenigen van beroemde Meesters.

De Altaar in het choor is van den hedendaagfehen fmaak, en in 1743 gebouwd. Alle de verfieringen zijn gemaakt door Du Roi, naar het ontwerp van J. B, Verhaegen. Het fchilderij, op deezen altaar, verbeeld de Opftanding van den Zaligmaaker, en is gefchif. derd door J. Mille.

Te midden in 't choor is een Graftombe van zwart marmer. Op .dezelve rust een ko, peren vergulden Leeuw, met het wapenfehild Van Braband} deeze Leeuw, zes-duizend pon,

den.