is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 beschaavende

geweest ware, die geene wonderen en voorzeggingen, die als in hun midden gedaan zyn, loochenen kunnen,en die men geen verdichtfelen in die tyden zelve, toen ze gezegd worden gebeurd te zyn, zoude hebben kunnen op de mouw (pellen, zonder van de ooggetuigen ge'.ogenftraft te worden; want wat volk zoude zig zyne wanbedryven in 't aangezicht laaten verwyten, en de wonderdaadige ftraffen en zegeningen laaten voorhouden, zo dit alles verdicht ware? immers geen ! dit bewys voor de waarheid des Bybels en deszelfs Goddelykheid koomt my onder verfcheidene andere als het aanneemelykfte voor.

Petras. Maar waaruit weet men, dat diefchriften zo oud zyn, dat ze in de tyden dier wonderwerken reeds voor handen waren ?

Ernestus. -Buiten de eenftemmige getuigenis van veel Geleerden dienaangaande, kan men tot bewys van deeze waarheid voortbrengen dat geen Schryver, buiten Mo/es , zo juist de aaneenfchakeling der Geilachten van de Schep, ping af, tot op zynen tyd aangeteekend heeft, in welke optelling van perfoonen en gevallen verfcheidene zaaken vooikoomen, welker duistere overlevering men by de oudfle Schryvcrs onder de Heidenen mede aantreft, waaruit blykt, dat de Schryver van de vyf eerfte Bybelboeken ouder dan alle andere Schryveren, en bygevcjlg van alle tyden af onder de

He-