is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAXISCHE RECHT. g7

fchen de overeenftemming (Analogie) des algemeenen Saxifchen Rechts. Dit recht is van gezag of in alle de Staaten, waarin het aangenomen is, of wel Hechts in fommige byzondere Staaten. 'Er zyn in Saxen nog eenige Steden en* Landfchappen,die haare eigene byzondere (Mknicipaak) Wetten oeffenen, daar uit wordt het plaatfelyk Recht (Jus Statuarium) gebooren,dat nieuwe zwaarigheden in de beoeffening der Duitfche Rechtsgeleerdheid veroorzaakt, en dezelve totdeallerfamengefteldfteen moeielykfte Rechts-Studie maakt, waarom ik'er UL- ook eene fchets van heb willen geeven-

O P