Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 SCHEIKUNS T.

tal/ka), en Geneeskundige (Medicinalis ), anderen weder in IVysgeerige (Pnilofophica); en Geneeskundige, en de geleerde Doétor Stahl heeft gezegt, dat zy uit drie deelen beftaat, als zyn i) de Schuimkunst (Zymotechnia), welkc van de opbruifching of Fermentatie handelt, 2) de Zout kunde (Hiaïitechnia ) , die van de Zouten handelt, en 3) de Vuur kunst (Pyrotechnia), die de werkingen op de Metaalen en Mineraalen, doormiddel des vuurs, onderwyst. Men kan zeggen, dat de goede en wyfe Scheikunst het eerfte grondbeginzel der goede Natuurkunde en van de goede Kruidmengkunst is, gelyk het aan ieder, die flegts met ons deeze vveetenfehappen oppervlakkig befchouwt , van zelve in het oog vallen moet.

Leonard. Maar, myn Heer! welke zyn de beste en zékerfte wegen , om in deeze weetenfchap eenige vorderingen te maaken.

Ernestus. Zy, die zig op deeze moeijelyke, maar verleidende kunst toe willen leggen zullen wéldoen 1) van zig van een goed woordenboek te voorzien voor de kunsttermen , a) zig een goed Alphabetisch Register van Natuurlyke lighaamen te bezorgen, 3) met de éénvoudige vermengingen of zamenftellingen der lighaamen te beginnen, en zo geheel natuurlyk,

en

Sluiten