is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONKUNST.

Men gaat fomtyds verd r ; maar Gyl ziet duidelyk, dat de negenling Hechts de Otlaaf der Seconde is, de elfde, de Oclaaf van de vierde, de twaalfde, de Oclaaf van de vyfde enz. Het Oclaaf van het Oclaaf wordt dubbele Otlaaf en driedubbele Oclaaf'[doublé Oclave, tripteOclave j genoemd. Men noemt het ook wel vyftiende , dccimus Quintus [_decime quinte~] en om dezelfde reden noemt men ook het dubbele Otlaaf van den Ters, de zeventiende, decimus Scplimus fdecime Septieme] en het dubbele Oclaaf van een Qtiint , de negentiende, decimus nonus fdecime NeuviemeJ en zo vervolgens.

Petrus. Met diergelyke voorfchriften zullen wy best te recht geraaken.

Ernestus. Daarom zal ik UL. nu eenige noodige Tekens voorfchryven, geeft my eens een blaadje papier. Zie daar :

Het teken door middel van 't welke men eenen toon nog eenen hal ven toon verhoogt, wordt Kruis genoemd , en aldus gefchreeven. $

Het teken door 't welke eenen alzo verhoogden of verlaagden toon, op deszelfs natuürlyke plaats verzet, en 't welk men teken van her-

fielling [Bequarré] noemt, merkt men dus.

Nu ftaat ons van de accoordtn en hunne famenftelling te fpreeken.

Ka-